COQ

استاندارد ارزیابی و تحلیل هزینه های کیفیت – COQ

شهریه سال ۹۳          در استان خراسان رضوی            ۶٫۶۷۲٫۰۰۰       ریال می باشد.