• استاندارد مهندسی صنایع و سیستم

استاندارد مهندسی صنایع و سیستم

  •       مهندسی صنایع و سیستم     

- پیش نیاز :فوق دیپلم مهندسی صنایع به بالا

- ۴۳۲ ساعت آموزش

  •       مهندسی صنایع و سیستم

- به همراه ۴ دوره پیش نیازیMs Project- Excel – Solid works-مهندسی کیفیت به همراه ۴مدرک BRS

- ۷۵۰ ساعت آموزش

 

 

 

RSS not configured