آدرس دفتر مرکزی : مشهد – احمداباد -  خیابان محتشمی – محتشمی ۱۶-پلاک ۷

آدرس شعبه ۲: شهرک فنآوری صنایع غذایی -  واحد ۱۰۸/۵ – تلفن: ۳۵۴۲۴۳۷۶

آدرس شعبه ۳: طرقبه -  تلفن: ۳۴۲۲۴۳۷۵

تلفن : ۳۸۴۷۵۷۹۹  -    ۳۸۴۷۵۷۹۸    –    ۰۹۱۵۳۱۰۵۱۸۱

پست الکترونیکی :      e.h.tvto@gmail.com – info@ibnh.ir

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.

*فیلد لازم
RSS not configured