تعداد واحد: ۳۲واحد416256_mo

عناوین دروس:  رایانه کار مقدماتی، رایانه کار پیشرفته، طراح امور گرافیکی با رایانه، Corel draw و Freehand

شرایط آزمون: آزمون های این دروس در تاریخ های مشخص توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار  می گردد و هر درس شامل آزمون کتبی و عملی است.

مدارک ثبت نام:  ۶قطعه عکس

                         اصل و کپی کارت ملی

                         اصل و کپی شناسنامه

                         اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

                         اصل فیش واریزی بانکی بابت شهریه

 

 

 

RSS not configured