تعداد واحد: ۳۸ واحد

عناوین دروس:  رایانه کار مقدماتی، رایانه کار پیشرفته، طراح امور گرافیکی با رایانه، کاربر میکس صدا و تصویر، Flash و Director

شرایط آزمون: آزمون های این دروس در تاریخ های مشخص توسط اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی برگزار می گردد و هردرس شامل آزمون کتبی و عملی است.

مدارک ثبت نام:   ۶قطعه عکس

                          اصل و کپی کارت ملی

                          اصل و کپی شناسنامه

                          اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

                          اصل فیش واریزی بانکی بابت شهریه

6a00d83451586c69e2019102689659970c-800wi

RSS not configured