QFD

استاندارد طراحی و بهبود محصولات به روش QFD

شهریه سال ۹۳    در استان خراسان رضوی    ۲/۱۱۰/۰۰۰   ریال    می باشد.